Aile, evlenme ile biraya gelen bireyler ve çocuklar ile inşa edilen mikro bir sistemdir. Bu sistem, aile içi üyelerin birbiri ile kurduğu etkileşimin ürünüdür. Bu etkileşim bireylerin belirli ölçülerde etkiler. Etkileşimde yaşanan aksaklıklar ve sorunlar da bireylerin yaşantısını olumsuz yönde etkileyebilir.

Aile terapisinde, hem aile sisteminin işlevselliğinin sağlanması hem de bireylerin bireysel mutluluklarının korunması amaçlanır.

Aile içinde yaşanacak sorunlar şu şekilde olabilir:

 • Eşler arasında yaşanan problemler, bu problemlerin aile üyelerine yansıması

 • Aileye katılan yeni üyeler

 • Üst sistemler (anne-baba) ve alt sistemlerin (çocuk veya çocuklar) uyumlu etkileşim örüntüsü içinde olmaması, buna bağlı yaşanan çatışmalar

 • Çevresel etmenlerin aile dinamikleri üzerindeki etkisi

 • Ekonomik ve sosyal yaşamda görülen değişimlerin aile ve üzerindeki etkileri

 • Aile içinde yaşanan hastalıklar, kayıplar veya bireylerin evden ayrılması

 • Aile içinde belirlenen sorumluluk ve görev paylaşımının uygun biçimlerde olmayışı

 • Aile içi rollerde yaşanan karmaşalar

 • Yaşın ilerlemesiyle aile üyelerinde ortaya çıkan değişimler

 • Çocuklarda görülen kardeş kıskançlığı, okul uyumsuzluğu, akran ilişkilerinde yaşanan problemler
 • İzdüşüm Psikoloji
 • Yahya Kaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Caddesi No:25 Kat:2 İş yeri No: 4 İzmit/Kocaeli