Özge DEMİRSU

Uzman Klinik Psikolog

     1992’de Gebze’de doğdum. Lise eğitimimi Nazilli Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandım. Lisans eğitimim sırasında Sevda Sabancı Kreş’inde iki hafta, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bir ay süren gönüllü stajlarımı tamamladım. 2013 yılında İngiltere Brighton’da başladığım bir aylık dil kursunun ardından dil eğitimime Oxford House College’de bir yıl boyunca devam ettim. 2014 yılında lisans eğitimimi yüksek onur derecesiyle tamamladıktan sonra, aynı yıl Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden Yrd. Doç. Dr. Bengi Prim Düşgör tarafından verilen Rorschach Testi eğitimine başladım. Bu dönemde, Türk Psikologlar Derneği’nden Çocuk Değerlendirme Paketi eğitimi de aldım. 

     2015 yılı Ağustos ayında Özel Eyüp Sağlık Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmaya başladım. Bir yıl boyunca özel eğitim alan bireylere toplumsal düzene uyum sağlamaları için toplumsal hayat dersleri verdim. Bununla birlikte, kimi zaman bu bireylere kimi zaman bireylerin ebeveynlerine belli durumlarla baş etme becerilerini arttırmaya yönelik danışmanlık hizmetinde bulundum. 2016 yılında FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na birinci olarak kazandım ve burada %75 burslu olarak eğitim gördüm. Süpervizyon eğitimlerimi Prof. Dr. Peykan Gökalp ve Doç. Dr. Nazlı Balkır’dan aldım. Prof. Dr. Feryal Çam Çelikel danışmanlığında “Üniversite öğrencilerinde algılanan ebeveyn tutumları ile sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkide psikolojik dayanıklılığın ve anksiyete duyarlılığının aracı rolleri” adlı tez çalışmamı tamamladım. Yüksek lisans eğitimim boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde sekiz hafta süren zorunlu stajımı yaptım. Lisansüstü programını yüksek onur derecesiyle bitirdim.

     2017 yılında Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz tarafından verilen TAT eğitimini aldım. 2018 yılı Ekim ayında özel Ayşe Uğur Böceği Anaokulu’nda çalışmaya devam ettim. Burada çalıştığım sekiz ay boyunca çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini incelemek amacıyla envanterler ve projektif yöntemler uyguladım. Ebeveynlere gerekli durumlarda danışmanlık hizmetinde bulundum. Ebeveyn-çocuk iletişiminin gözlemlenmesi ve sağlıklı paternlerin oluşturulması amacıyla atölye çalışmaları yürüttüm. 2019 yılında Dr. Alp Karaosmanoğlu’nun verdiği Şema Terapi eğitimini ve aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Aile ve Çift Danışmanlığı eğitimini tamamladım. 2022 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsünün düzenlediği EMDR 1. Düzey eğitimini aldım. Ayrıca Türk Psikologlar Derneği üyesiyim.

2019 yılından beri kurucusu olduğum İzdüşüm Psikolojik Danışmanlık Merkezinde danışanlarıma hizmet vermeye devam ediyorum.Merhaba...